Unia Europejska

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu: Internacjonalizacja LEDBERG na rynek niderlandzki 

Cel projektu: Wejście firmy LEDBERG na nowy rynek zagraniczny – Niderlandy

Planowane efekty: Zwiększenie możliwości eksportowych firmy LEDBERG poprzez nawiązanie kontaktów z partnerami w Niderlandach oraz przygotowanie produktu LED AXION do potrzeb rynku docelowego

Wartość projektu: 284 991,00 PLN

Wartość dofinansowania: 196 945,00 PLN

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2022

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł Projektu: Internacjonalizacja LEDBERG

Cel projektu: Wejście firmy LEDBERG na nowy rynek zagraniczny – Francja

Planowane efekty: Zwiększenie możliwości eksportowych firmy LEDBERG poprzez nawiązanie kontaktów z partnerami we Francji oraz przygotowanie produktu LED AXION do potrzeb rynku docelowego

Wartość projektu: 270 600,00 PLN

Wartość dofinansowania: 187 000,00 PLN

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2021

Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023

 


 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.5

Tytuł projektu: Innowacyjna lampa LED

Przedmiotem projektu jest zlecenie prac B+R, w wyniku których zostaną opracowane:
1. projekt innowacyjnego produktu oświetleniowego – modułowej lampy LED;
2. prototyp innowacyjnego produktu oświetleniowego – modułowej lampy LED.

Wartość projektu: 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 85 000 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 85%

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2019
Data zakończenia realizacji projektu: 11.06.2019

Projekt współfinansowany ze środków europejskich