Fundusze Norweskie

 

Firma LEDBERG realizuje projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, pod tytułem: Innowacyjna lampa LED QUANTUM do zastosowań przemysłowych.

Projekt polega na opracowaniu projektu oprawy oświetleniowej LED QUANTUM do zastosowań przemysłowych wraz z prototypem oraz na wdrożeniu oprawy LED QUANTUM do produkcji przez firmę LEDBERG. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerem z Norwegii – firmą Perfect Connection ANS – który świadczy usługi doradcze w celu sprawnej realizacji projektu oraz zwiększenia konkurencyjności firmy LEDBERG poprzez wzrost kompetencji i wiedzy właścicielki firmy LEDBERG w zakresie wdrażania nowych produktów, budowania sieci dystrybucyjnej, nawiązywania współpracy międzynarodowej.

Projekt jest realizowany w obszarze tematycznym Technologie przyjazne środowisku.

Całkowita wartość projektu: 1 005 710 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 143 740,68 EUR

Okres realizacji projektu – od 16.08.2021 do 17.02.2023

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowego https://eeagrants.org/

 

Osoba odpowiedzialna za działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu: Alina Zenkovich (adres e-mail info@ledberg.pl)

Zakończenie I etapu realizacji projektu

Pragniemy poinformować, że w grudniu 2021 zakończył się I etap realizacji projektu. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz powstał prototyp oprawy oświetleniowej LED QUANTUM.

Realizacja zadania „Zlecenie badań oprawy oświetleniowej LED QUANTUM”

W związku z realizacją zadania „Zlecenie badań oprawy oświetleniowej LED QUANTUM” zapraszamy do współpracy jednostki badawczo-rozwojowe.

Sposób współpracy: LEDBERG zleci jednostce badawczo-rozwojowej przeprowadzenie badań prototypu oprawy oświetleniowej LED QUANTUM. Badania są niezbędne, żeby określić bezpieczeństwo użytkowania, parametry techniczne oprawy LED QUANTUM oraz zgodność wyrobu z normami UE.

Prototyp oprawy oświetleniowej LED QUANTUM zostanie poddany badaniom pod kątem zgodności z następującymi dyrektywami i przepisami:
– Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i produktów;
– Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej;
– Dyrektywa niskonapięciowa;
Zostaną przeprowadzone następujące badania:
– badanie ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody, kod IP;
– badania stabilności oprawy oświetleniowej;
– badania bezpieczeństwa fotobiologicznego oprawy oświetleniowej.

 

 

 

Polityka RODO