Dotacje na oświetlenie LED

Oprawy oświetleniowe LED AXION zostały wpisane na listę LEME. Oznacza to, że lampy LED produkcji LEDBERG zostały zakwalifikowana do Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Program jest realizowany  w ramach Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF).

Niezależni eksperci z obszaru technologii energooszczędnych PolSEFF2 uznali, iż oprawy oświetleniowe LED AXION spełniają wszystkie kryteria w zakresie wydajności i efektywności energetycznej. PolSEFF2 jest linią kredytową, która za pośrednictwem banków uczestniczących udziela kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. Po zakończeniu inwestycji bazującej na liście LEME przedsiębiorcy przysługuje dotacja w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych. Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW po zakończeniu i weryfikacji inwestycji i przeznaczona na częściową spłatę otrzymanego kredytu. Oznacza to, że planując modernizację oświetlenia na bazie opraw oświetleniowych LED AXION, mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 10% wartości inwestycji.

Więcej informacji o programie POLSEFF2 można znaleźć na stronie: http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

Comments are closed.