Oświetlenie LED – najbardziej energooszczędne rozwiązanie

Obecnie LED jest najbardziej energooszczędnym źródłem światła. Oświetlenie LED jest dziesięciokrotnie bardziej energooszczędne od tradycyjnych żarówek oraz trzykrotnie – od innych  energooszczędnych źródeł światła.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2010/30/UE klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G. Klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Oprawy oświetleniowe LED firmy LEDBERG całkowicie spełniają wymogi unijnej dyrektywy i charakteryzują się najwyższą efektywnością energetyczną A.

Comments are closed.